Tell: 02466803447
  • Email: contact@royalgroupvn.com

Nam châm ứng dụng

Nam châm đính bảng từ

Nam châm đính bảng từ

Mã sản phẩm :

Nam châm núm với thiết kế đẹp, tiện lợi, nhỏ gọn, phù hợp với các loại bảng từ có mặt bảng có từ tính, ngoại trừ bảng kính từ.

Nam châm bảng có khá nhiều loại, chủ yếu có 3 loại chính mà BAVICO cung cấp hiện nay là nam châm núm, nam châm lá, nam châm bảng kính từ. Đối với các loại bảng từ như bảng viết phấn từ, bảng viết bút lông từ, bảng flipchart có mặt bảng từ, bảng di động có mặt bảng từ, bảng thông báo có mặt bảng từ, bảng từ ceramic.
Kích thước: φ 16cm

Kiểu dáng đẹp, có núm màu trắng bằng nhựa để sử dụng thuận tiện. Mục đích để đính giấy, văn bản, hình ảnh lên mặt bảng từ.

Nam châm núm dùng đính hình ảnh, tài liệu lên mặt bảng từ, các loại bảng viết có từ tính như bảng viết phấn từ, bảng viết bút lông từ, bảng flipchart, bảng ceramic, bảng di động, bảng thông báo... Sử dụng nam châm núm có φ 16cm, phù hợp với các loại bảng từ.Nam châm núm chận giấy (Sử dụng cho bảng từ).
Kích thước: φ 26cm

Kiểu dáng đẹp, có núm màu trắng bằng nhựa để sử dụng thuận tiện. Mục đích để đính giấy, văn bản, hình ảnh lên mặt bảng từ.
Nam châm núm dùng đính hình ảnh, tài liệu lên mặt bảng từ, các loại bảng viết có từ tính như bảng viết phấn từ, bảng viết bút lông từ, bảng flipchart, bảng ceramic, bảng di động, bảng thông báo... Sử dụng nam châm núm có φ 16cm, phù hợp với các loại bảng từ.Nam châm núm chận giấy (Sử dụng cho bảng từ).
0865 282855
0865 282855